About

     41 79 41 04

Tommy@tovielektro.no

Nyetablert, men ikke uerfaren

Praksis

 

1998 - 2001 Voss og Omland Energiverk- Lærling

2001 - 2004 Bergen Maritim Elektro AS - Montør

2004 - 2006 Sæterdal Elektro AS - Montør

2006 - 2012 BKK Nett - Montør

2012 - 2018 BKK Produksjon - Anleggsleder

2013 - 2018 BKK Produksjon Installatør

 

Arbeidsoppgaver

 

Bygging og vedlikehold av andres elektriske anlegg

Prosjektering av elektriske anlegg

 

Anleggs- og Utstyrstyper

 

Bygning - lavspenningsanlegg

Industri - lavspenningsanlegg

Eksplosjonsfarlige områder - elektriske anlegg

Ledningsanlegg - lavspenning

Maskiner - elektriske anlegg

Bygning - høyspenningsanlegg

Forsyningsanlegg - lavspenning

Forsyningsanlegg - høyspenning

 

ELEKTRIKER

ELEKTRISKE TJENESTER

 

 

 

Copyright © Alle rettigheter reservert

 

Contact Info

       41 79 41 04

Tommy@tovielektro.no

Stamnesvegen 4, 5727 Stamnes